Phone: +48 601 238 685     Email: biuro@projekt-nauka.com
WydawnictwoProjektyOferta

Wydawnictwo

W ramach popularyzacji nauki wydawnictwo Projekt Nauka udostępnia wszystkie swoje publikacja na zasadach wolnego dostępu

Projekty

Wykaz zrealizowanych projektów, donatorów oraz partnerów Fundacji Projekt Nauka

Oferta

Interaktywne e-booki, publikacje książkowe, wsparcie w realizacji projektów naukowych

Statut

Statut fundacji „Projekt Nauka. Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja „Projekt Nauka. Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona z woli fundatora Andrzeja Goworskiego aktem notarialnym z dnia 27.06.2011 sporządzonym przed notariuszem Anną

Read More

Latest Posts