Phone: +48 601 238 685     Email: biuro@projekt-nauka.com

Paweł Jarnicki

Prezes Zarządu Projektu Nauka. Fundacji na rzecz promocji nauki polskiej z Wrocławia. Od maja 2013 do kwietnia 2016 był badaczem stowarzyszonym z Ludwik Fleck Zentrum w Zurychu (Collegium Helveticum przy Federalnej Politechnice Zuryskiej i Uniwersytecie Zuryskim). Napisał pracę magisterską pod tytułem Metafory intertekstualności. Analiza onomazjologiczno-kognitywnaw (2005), rozprawę doktorską zatytułowaną Metaforyczne konceptualizacje pojęcia ‘tekstu’ a zmiany stylów myślowych w literaturoznawstwie obronił w roku 2012, obie w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowaniami badawczymi są: zagadnienie metafory w nauce, filozofia nauki Ludwika Flecka i eugenika. Od marca 2013 r. do sierpnia 2016 r. był kierownikiem projektu Filologiczna analiza filozoficznych pism i tłumaczeń Ludwika Flecka w językach polskim, angielskim i niemieckim finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt był realizowany w programie współpracy międzynarodowej (HARMONIA 3) pomiędzy Fundacją Projekt Nauka (Wrocław) a Ludwik Fleck Zentrum (Zurych).

Zaobacz również:

https://independentresearcher.academia.edu/Pawe%C5%82Jarnicki

https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Jarnicki