Phone: +48 601 238 685     Email: biuro@projekt-nauka.com

Bartosz Ryż

Członek Zarządu Fundacji Projekt Nauka, wcześniej, od momentu powstania Fundacji do 2016 roku, pełnił funkcję Prezesa. Doktor nauk humanistycznych, teoretyk literatury, konstruktywista. Redaktor popularnej, literaturoznawczej serii wydawniczej Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora oraz tomu Radykalny konstruktywizm. Antologia.

 

Projekty naukowe

Zadanie wydawnicze pt. „Paweł Jarnicki, Metaforyczne konceptualizacje pojęcia tekstu a przemiany stylów myślowych w literaturoznawstwie – publikacja on-line”, w ramach programu Minerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działalność Upowszechniająca Naukę (nr 722/P-DUN/2014).

Zadanie wydawnicze pt. „Ryszard Tadeusiewicz, Maciej Szaleniec, Leksykon pojęć dotyczących sieci neuronowych – publikacja on-line w formie interaktywnego e-booka”, w ramach programu Minerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działalność Upowszechniająca Naukę (nr 759/P-DUN/2015).

Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość. Anglojęzyczna monografia w postaci e-publikacji” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (modułu Umiędzynarodowienie 3a) (nr 0058/NPRH4/H3a/83/2016).

Publikacje

Ryż, B. (2005). Autokreacyjny aspekt tekstów literaturoznawczych. In B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk (eds.). Metateoretyczne problemy literaturoznawcze. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora (pp. 191-202). Wrocław: Atut.

Ryż, B. (2006). Strategia dopełniających się przeciwieństw – o tekstowych wizerunkach Janusza Sławińskiego. “Prace Literackie”, pp. 223-238.

Ryż, B., Strońska, I., Wączek, D. (2006). Kulturowe uwarunkowania niektórych konstruktów z obszaru teorii literatury. Wyniki badań empirycznych. In B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk (eds.). Obserwacja systemu i badania empiryczne. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora II (pp. 229-260). Wrocław: Atut.

Ryż, B. (2008). Autorytet: image uczonego i prawa nauki. In B. Płonka-Syroka (ed.). Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie (pp. 223-239). Warszawa: DiG.

Ryż, B. (2008). Literaturoznawstwo i abdukcja. In B. Balicki, B. Ryż, E. Szczerbuk (eds.). Anatomia dyskursu. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora III (pp. 13-26). Wrocław: Atut.

Ryż, B., Balicki, B., Jarnicki, P., Szczerbuk, E. (2008). Non omnis morieris. In M. Adamski, M. Gorczyński, M. Gorczyńska, W. Małecki (eds.). Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Głowali w 65. Rocznicę urodzin (pp. 314-324). Wrocław: Atut.

Ryż, B. (2009). Wokół teorii języka literaturoznawczego: aspekt terminologiczny z konstruktywistyczno-systemowego punktu widzenia. In B. Balicki, B. Ryż, E. Szczerbuk (eds.). Kultura w nauce o literaturze. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora IV (pp. 325-345). Wrocław: Atut.

Ryż, B. (2010). Granica literaturoznawstwa. Analiza systemowa. “Teksty Drugie”, 4, pp. 51-61.

Ryż, B. (2013). Koncepcja języka teoretycznoliterackiego strukturalistów polskich, Wrocław: Projekt Nauka.

Ryż, B. (2016). Interes nauki czy własny? O polityce naukowej z punktu widzenia organizacji pozarządowych. „Forum Akademickie”, 3, pp. 25-27.

Ryż B. (2016). Czy James Bond nie dorasta do pięt Achillesowi? Czyli po co komu krytyka literacka. „Litteraria Copernicana”, 3(19), pp. 181-191.

Tłumaczenia

Maturana, H.R. (1988) Ontology of Observing. The Biological Foundations of Self Consciousness and the Physical Domain of Existence. “Texts in Cybernetics Theory” American Society for Cybernetics: Felton CA. Translation In B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk (2010). Radykalny konstruktywizm. Antologia (pp. 77-129). Wrocław: Gajt.

 Prace redakcyjne

Metateoretyczne problemy literaturoznawcze. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk (eds.). Wrocław: Atut. 2005.

Obserwacja systemu i badania empiryczne. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora II. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk (eds.). Wrocław: Atut. 2006.

Anatomia dyskursu. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora III. B. Balicki, B. Ryż, E. Szczerbuk (eds.). Wrocław: Atut. 2008.

Kultura w nauce o literaturze. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora IV. B. Balicki, B. Ryż, E. Szczerbuk (eds.). Wrocław: Atut. 2009.

Radykalny konstruktywizm. Antologia. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk (eds.). Wrocław: Gajt. 2010.