Phone: +48 601 238 685     Email: biuro@projekt-nauka.com

Wydawnictwo Projekt Nauka

Pobieraj bezpłatnie nasze publikacje

Bartosz Ryż

Bartosz Ryż, Koncepcja języka teoretycznoliterackiego strukturalistów polskich, Wrocław 2013.

Wersja PDF

Wersja ePub

 

 

 

 

 okladka-jarnicki Paweł Jarnicki, Metaforyczne konceptualizacje pojęcia ‚tekstu’ a przemiany stylów myślowych w literaturoznawstwie, Wrocław 2014.

Wersja PDF

Wersja ePub

Wersja mobi

 

zahorodna_okladka Katarzyna Zahorodna, Problem reprezentacji umysłowych w rozszerzonych systemach poznawczych, Wrocław 2015.

Wersja PDF

Wersja ePub

Wersja mobi

 okladka_fleck Ludwik Fleck – tradycje – inspiracje – interpretacje, red. B. Płonka-Syroka, P. Jarnicki, B. Balicki, Wrocław 2015.

Wersja PDF

Wersja ePub

Wersja mobi

Drukowana wersja książki dostępna w bibliotekach:

http://nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:3609920&theme=nukat

 kompendium_okladka Ryszard Tadeusiewicz, Maciej Szaleniec, Leksykon sieci neuronowych, Wrocław 2015.

Wersja PDF

Wersja ePub

Wersja mobi