Phone: +48 601 238 685     Email: biuro@projekt-nauka.com

Wykaz zrealizowanych projektów

Projekt „Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość. Anglojęzyczna monografia w postaci e-publikacji” w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 29 maja 2015 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, moduł Umiędzynarodowienie 3a programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (nr 0058/NPRH4/H3a/83/2016). W trakcie realizacji.

Projekt „Filologiczna analiza filozoficznych dzieł Ludwika Flecka oraz ich tłumaczeń w językach: polskim, niemieckim i angielskim”, w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki HARMONIA 3 we współpracy ze szwajcarską jednostką Ludwik Fleck Zentrum (nr Nr UMO-2012/06/M/HS2/00313).

Zadanie wydawnicze pt. „Ryszard Tadeusiewicz, Maciej Szaleniec, Leksykon pojęć dotyczących sieci neuronowych – publikacja on-line w formie interaktywnego e-booka, w ramach programu Minerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działalność Upowszechniająca Naukę (nr 759/P-DUN/2015).

Zadanie wydawnicze pt. „Paweł Jarnicki, Metaforyczne konceptualizacje pojęcia tekstu a przemiany stylów myślowych w literaturoznawstwie – publikacja on-line”, w ramach programu Minerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działalność Upowszechniająca Naukę (nr 722/P-DUN/2014).

Zadanie konferencyjne pt: „Ludwik Fleck – tradycje, inspiracje, interpretacje” (Wrocław, 19-20 marca 2014 r.) w ramach programu Minerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działalność Upowszechniająca Naukę (821/P-DUN/2014).

Zadanie wydawnicze pt. „Bartosz Ryż, Koncepcja języka teoretycznoliterackiego strukturalistów polskich – publikacja on-line”, w ramach programu Minerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działalność Upowszechniająca Naukę (nr 939/P-DUN/2012).